Xác nhận đơn hàng

Xác nhận đơn hàng là việc Phukienphatdat kiểm chứng lại các thông tin đơn hàng quý khách đã đặt. Việc làm này có tác dụng như một lời cam kết xác nhận đặt hàng từ quý khách và phukienphatdat.com có trách nhiệm thực hiện đơn hàng đó.

Với khách hàng đặt mua lần đầu tiên tại phukienphatdat.com, phukienphatdat.com sẽ thực hiện xác nhận đơn hàng qua điện thoại để thực hiện xác nhận các thông tin được cung cấp trong đơn hàng. Sau khi nhận được đồng ý của quý khách, phukienphatdat sẽ lập tức tiến hành xử lý đơn hàng.

Sau lần mua hàng thành công đầu tiên, để đẩy nhanh tiến độ xử lý và giao hàng đến quý khách, các đơn hàng tiếp theo sẽ được xác nhận qua email.