Tạm hết hàng
 Son môi sáp lì miss rose  Son môi sáp lì miss rose
Tạm hết hàng
 Son môi sáp MAC màu đỏ cam  Son môi sáp MAC màu đỏ cam